با سلام و آرزوی بهروزی

احتراما به استحضار میرساند صرف رابطه ی پیامکی همسر با نامحرم رابطه ی نامشروع قابل اثبات نمیباشد و در صورت انکار مشتکی عنه(کسی که علیه وی شکایت صورت گرفته است) یکی از بهترین ادله ی اثبات شهادت شهود می‌باشد و تشخیص اعتبار شهادت با مرجع قضایی رسیکننده به شکایت می باشد.بنابراین صرف پیامک یا تماس تلفنی با شخص نامحرم دلیلی بر اثبات بزه رابطه ی نامشروع نمی باشد 

و من الله التوفیق